Funktionsmedicin baseras på vetenskap

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till symptom och kroniska sjukdomar. Funktionsmedicin är alltså inte en alternativmedicinsk inriktning, utan istället en metodik som letar efter “varför”

-Det är därför man brukar kalla Funktionsmedicin "The medicine of Why".


Många människor lider av IBS, Irritable Bowl Syndrom, läckande tarm, kroniska låggradiga inflammationer, SIBO (small intestinal bacterial overgrowth),  metabolt syndrom, hormonella obalanser tex sköldkörtelproblem, obalanser i könshormoner, klimakterieproblem eller utmattningssyndrom. Detta är några exempel på de problem Funktionsmedicin kan fungera för.


Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för kroppen och hjärnans funktion genom en individanpassad kost-, tränings- och livsstilsplanering.


Funktionsmedicin kan vara svaret

Känner du av vardagsgnissel, såsom magont, trötthet, hjärndimma, sömnproblem, hudproblem eller att du helt enkelt vill ta din hälsa till nästa nivå genom optimering?


Har du ett högpresterande arbete och vill ha hjälp med verktyg för att hantera din vardag?


Med hjälp av ett Funktionsmedicinsk tänk tittar jag på de bakomliggande orsakerna till dessa obalanser, vi använder oss utav de mest framstående laboratorierna inom Funktionsmedicin och med hjälp av rätt kost, kosttillskott och livsstilssplanering arbetar vi fram en individanpassad plan för att skapa förutsättningar för ett hållbart, långt och friskt liv.


Kontakta mig för mer information eller bokning av ett introduktionsmöte.