Praktiskt vägledning - Coachning -  Kost & Hälsa

Både enstaka Coach-tillfällen och Program passar dig som vill ha ett individanpassat upplägg.

  • Ett Coach-tillfälle är ett enskilt möte med mig, varefter du följer enindividanpassade kost- och livsstilsplan
  • Ett Program består av tätare uppföljningstillfällen och coachning däremellan, under3-6 månader.


Oavsett vad du väljer, så tar vi alltid ett funktionsmedicinskt grepp om din hälsa, för att hitta de bakomliggande orsakerna.

  • Allt för att du ska bli den bästa versionen av dig själv.


Symtom-orienterad vägledning

IBS och mag/tarm problematik. 

Det är svårt att säga hur många som idag lider av IBS, enligt Vårdguiden uppskattar man att det är ca 15-20% av befolkningen i Sverige som lider av IBS. Det påverkar tjocktarmen och kan leda till en mängd olika symptom, inklusive buksmärta, uppblåsthet, diarré och förstoppning. Symptomen kan förvärras av olika faktorer som stress, kost och hormonella förändringar.

Har du någon gång behövt avstå från sociala sammanhang eller arbete/skola pga av dina symptom?


Vill du ha hjälp att läka din IBS mage, så kontakta mig här eller via mail: charlotte@ma-ol.se

Önskar du skräddarsytt upplägg

- Teståterkoppling, analys av utförda tester tex blodpanel (Werlabs), intoleranstest, mage-tarm

- Kost- och Hälsocoaching, 60, 90 eller 120 min

- Kost- och Hälsocoachning program 12 mån (kostnadsfritt introduktionsmöte)

Detta är några alterantiv.


Exempel på tester:

IgG:

I ett Födoämnesintoleranstest mäts IgG-antikroppar mot vanliga födoämnen. Vid en "läckande tarm" / skadad tarmslemhinna kan proteiner från olika födoämnen läcka ut från mag-tarmkanalen in i blodomloppet istället för att tas upp i cellerna i tarmen.


SIBO:

Förkortningen SIBO står för ”small intestinal bacterial overgrowth” dvs. överväxt av bakterier i tunntarmen. SIBO undersöks med ett utandningstest som mäter vätgas och metangas vilka produceras av bakterierna i dina tarmar. 


Balance test / Omega 3 test:

Ett Balance testger en bild av hälsan hos dina cellmembran, hur optimal cellfunktion du har. Genom att mäta nivåer av 11 olika fettsyror i blodet samt dina nuvarande essentiella omega-6:3-nivåer.Organix Comprehensive 

Ett övergripande urintest som ger en bra inblick i kroppens näringsstatus, det mäter organiska syror i ämnesomsättningen. Genom detta test får man också inblick i mitokondriefunktion dvs energiproduktionen