Ch.M Funktionsmedicin

Tjänster riktade till företag    

 

För mig är människors hälsa och mående helt centralt för en fungerande organisation och team. Det handlar om att bibehålla frisk och stark personal som känner engagemang och motivation i sitt dagliga arbete. Utan en grundläggande hälsa är det svårt.


Som ett resultat av en hälsosam och välmående personal kan medarbetarna prestera och leverera mot företagets mål, med bibehållen ork och glädje.

Tänk er personal där alla är den bästa versionen av sig själv. Det är hållbarhet på riktigt.


Coachning och föreläsning:

Utöver enskild coachning och vägledning erbjuder jag  också olika typer av föreläsningar. Nedan följer några exempel; 

- Stresshantering, uppmärksamhet på stressrelaterade symptom

- Förebyggande friskvård generellt

- Högkänslighet

- Kosten- och dess påverkan

- Fungerande matsmältning för optimalt mående, mage & tarm, IBS. 


Kontakta mig direkt för mer information- och skräddarsytt upplägg för ert företag, team eller organisation.

unsplash