Certifierad coach med inriktning högkänslighet

Utöver att jag ger vägledning baserat på Funktionsmedicin, är jag också certifierad coach med inriktning högkänslighet.


Är du högkänslig?

Är du en person som lätt känner av stämningar och hur andra mår? Dras du lätt med när andra människor och djur mår dåligt. Tycker du ibland att det blir för mycket och behöver dra dig undan. Har du svårt att fokusera med mycket ljud? Är du en empatisk person som ger mycket till andra men glömmer av dig själv? Tycker du det är jobbigt att sitta i kontorslandskap? Har du ett högpresterande jobb, hög stressnivå där dina sinne går på högvarv? Då kanske du är högkänslig.


Coaching

Jag erbjuder coaching till dig som har personlighetsdraget högkänslighet (Highly sensitive person, HSP) eller som tror dig vara högkänslig.

Du är såklart välkommen, även du som inte har personlighetsdraget högkänslig - du kanske bare vill göra en förändring. Jag hjälper dig hitta dina inre svar, fördelarna med din högkänslighet, verktyg i vardagen samt att leva ett liv utifrån en enkelhet och glädje istället för i kamp.

Min rekommendation är att boka minst 3-5 gånger åt gången, eftersom uppföljning och regelbundenhet är viktig för att förändringen du vill uppnå ska bibehållas och kvarstå.

Har du aldrig provat på coachning tidigare och nyfiken på hur det fungerar är du varmt välkommen att boka en session.


Vad är coaching?

Coachning är en interaktiv och stödjande process där en professionell coach arbetar för att främja personlig eller professionell utveckling.

Coachning både för privatpersoner och inom företagsvärlden, har blivit alltmer populärt de senaste åren. Coachning är inget nytt begrepp utan har funnits länge inom idrotten men är numera vanligt både bland enskilda privatpersoner och inom alla typer av företag och branscher.

Coachning är särskilt användbart när man känner sig fast i en tankeprocess eller vid ett beslut. Det kan vara till hjälp när man står inför stora frågor om ens mål, vägval, livsförändringar, karriär, så genom att ställa relevanta frågor hjälper coachen till att initiera den egna tankeprocessen, vilket underlättar prioritering och ordning i tankarna.

En personlig coach kan vara nyckeln till en förändrad livsstil och mående och därmed bidra till att stärka självförtroendet samt förbättra självkänslan.


Dig i fokus

Coachning fokuserar på klientens egna resurser, som stöd på vägen i att hitta sina egna lösningar och vägen framåt. För mig som coach är det avgörande att skapa en trygg och stödjande miljö för mina klienter. Denna miljö är grunden för en effektiv coachning och möjliggör klientens öppenhet och självutforskning. Jag strävar alltid efter att etablera en hög nivå av förtroende med mina klienter.

Jag erbjuder en konfidentiell miljö, där vi talar om stannar mellan oss. Du kan känna dig trygg i att dela dina tankar, känslor och utmaningar utan rädsla för bedömning eller spridning av information.

Varje individ är unik, och jag anpassar min coachning för att möta klientens specifika behov och preferenser. Detta inkluderar olika coaching metoder, verktyg och tillvägagångssätt som bäst stöder klientens mål.


Min metod

Empatiskt lyssning är central i att skapa en stödjande miljö. Jag strävar efter att förstå klientens perspektiv och känslor, vilket skapar en öppen och accepterande atmosfär. Detta genom en icke-dömande hållning gentemot mina klienter. Det innebär att jag inte bedömer val, tankar eller känslor.

Genom att prioritera individuella element strävar jag som coach efter att skapa en miljö där klienten känner sig säker, sedd och hörd. Detta för att främja en djupare och mer meningsfull coachningsupplevelse där klienten känner sig fri att utforska och utveckla sitt fulla potential.

Alla är välkomna!


Du är varmt välkommen till mig oavsett ålder, coachning passar alla som vill göra en ändring.

Och som sagt, även du som inte har personlighetsdraget högkänslig och är intresserad av att göra en förändring är självklart välkommen.


unsplash